Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Wederverkopers

 

1. Definities

Webshop: Hiermee wordt LivingD bedoeld, de online winkel waar producten worden verkocht.

Wederverkoper: Een rechtspersoon die producten aankoopt van LivingD met de bedoeling deze producten door te verkopen aan derden.

Producten: De goederen of diensten die beschikbaar zijn voor aankoop op LivingD.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen LivingD en de Wederverkoper, inclusief deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LivingD en de Wederverkoper.

– Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

3. Registratie als Wederverkoper

– Om Wederverkoper te worden, dient de aanvraag van de potentiële Wederverkoper te worden goedgekeurd door LivingD.

– LivingD behoudt zich het recht voor om Wederverkopers naar eigen inzicht te accepteren of te weigeren.

4. Pre-order Levering

– De levering van producten aan Wederverkopers is gebaseerd op pre-orders, vanwege de productie van schilderijen.

– De geschatte levertijd bedraagt ongeveer 8 weken, maar kan variëren afhankelijk van de productie en andere factoren.

5. Prijsaanpassingen

– De prijzen van producten kunnen gedurende het jaar worden aangepast op basis van wijzigingen in grondstoffen en andere relevante factoren.

– Wederverkopers zijn verplicht zich te houden aan de vooraf afgesproken verkoopprijzen en mogen hier niet van afwijken.

6. Artikelen

– De collectie kan gedurende het jaar veranderen. 

7. Aanvraagprocedure voor Wederverkopers

– Fysieke winkels en webshops kunnen Wederverkopers worden na goedkeuring door LivingD.

– Aanvragen voor het worden van een Wederverkoper zijn alleen op aanvraag mogelijk.

8. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

– LivingD behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, met voorafgaande kennisgeving aan de Wederverkoper.

9. Toepasselijk Recht

– Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten als Wederverkoper van LivingD, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door LivingD met voorafgaande kennisgeving aan de Wederverkoper.

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat je begint met de wederverkoop van producten van LivingD.